פלייבק באוריינטציה טיפולית


הפלייבק במקור לא יועד להיות כלי טיפולי, אולם שימוש בכלים של הפלייבק בקבוצה עם מטרות טיפוליות, יאפשר לחבריה לעבור פעם אחר פעם בין האופציה של "לשחק את האחר" וחוות את המציאות דרך עיניו, לבין האופציה של "לאפשר לאחר לשחק אותי" ולהרחיב דרך כך את מרחב ההתבוננות האישית על החיים.
בקבוצה שכזו מתאפשרת עבודה עם סיפורים אישיים אשר מפתחת הקשבה, מאפשרת תחושת נראות, מייצרת עבודה על מיקוד בין עיקר ותפל עם הבנה כיצד אני מביא את עצמי ואת הסיפור שלי בקבוצה וגם מעמתת עם תחושות של שייכות ושיפוטיות...
כמו כן, מעצם הצורך בהחזרת הסיפור, יש אימון וחיבור לתחושת האמפטיה, נוצר חיבור בין אישי עמוק בקבוצה, יש עבודה על הביטחון עצמי הן ברמת השיתוף, הן ברמת העמידה על במה והן ברמת ההבנה שאני לא לבד במצב...
מכלול תהליכים זה קורה תוך שימוש בפעולה דרמתית ואלתור, כך שבא מתוך עשיה ויצירתיות והמשתתפים נמצאים בתחושה של חוויה בתוך הטיפול.
העבודה עם הפלייבק משפיעה באופן ישיר על המיומנויות של המשתתפים בחיים שמחוץ לקבוצה.